پچ کورد فیبرنوری FC-LC سینگل مود نگزنس

  • نوع کابل: FC-LC
  • متراژ : 1 الی 10 متری