پچ کورد فیبرنوری داپلکس LC-LC نگزنس

  • نوع کابل: LC-LC
  • متراژ : 1 الی 15 متری