پچ کورد شبکه Cat6 UTP نگزنس با روکش PVC نارنجی، متراژ 0.5 متری

  • طبقه بندی پچ کورد: Cat6
  • نوع پچ کورد: UTP – بدون شیلد
  • جنس مغزی پچ کورد: CCA (مغزی مس با روکش آلومینیوم)
  • متراژ: 0.5 ‌‌متر